Reteaua SocioPlus

In judetul Bihor din reteaua SocioPlus fac parte urmatoarele institutii publice si private: 

 

Active Job Consulting

Contact

Bihor, loc. Oradea, str.Olteniei nr. 67; tel: 0359457655

Misiune/scop/obiective

Misiunea noastra este sa fim o companie centrata pe client, care sa ofere servicii de calitate in domeniul resurselor umane, straduindu-se sa atinga perfectiunea prin satisfacerea nevoilor fiecarei companii.

 

 

Administratia Sociala Comunitara Oradea

Contact

Bihor, Oradea, str. Primariei nr. 42; tel: 0259441677 sau 0259441678

Misiune/scop/obiective

ASCO are ca obiectiv principal realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati, servicii de protectie a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate in stare de risc social.

 

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor

Contact

Bihor, Oradea, str. Transilvaniei nr. 2; tel: 0259436821 sau 0259 435802

Misiune/scop/obiective

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor este o institutie publica cu o structura tripartita care analizeaza, creeazasi aplica cu succes atat politici active de ocupare a fortei de munca, cat si politici pasive.

 

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala

Contact

Bihor, Oradea, str. Armatei Romane nr. 1 B; tel: 0359405279 sau 0259474737

Misiune/scop/obiective

AJPIS functioneaza ca serviciu public deconcentrat cu personalitate juridica, aflat in subordinea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, asigurand in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei muncii, protectiei sociale, prestatiilor sociale si familiei.

 

Asociatia Romano- Germana Alsterdorf

Contact

Bihor, Oradea, Calea Maresal Averescu nr. 7; tel: 0359412158 sau 0359412158

Misiune/scop/obiective

Asociatia Alsterdorf promoveaza persoanele cu dizabilitati, tinand cont de drepturile lor de baza la autodeterminare, faciliteaza participarea lor egalain societate si pentru aceasta le ofera sprijinul si asistenta necesare.

 

Asociatia Integra Romania

Contact

Bihor, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24; tel: 0259415023 sau 0359410852

Misiune/scop/obiective

Misiunea IRO este sa contribuie la inceperea si extinderea a sute de afaceri mici in Romania, sa le ajute sa opereze cu integritate si profitabilitate, manifestand responsabilitate sociala fata de comunitatile lor. Astfel vor putea deveni insule de integritate.

 

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bihor

Contact

Bihor, Oradea, Piata Unirii nr. 2-4; tel: 0259414515 sau 0259414515

Misiune/scop/obiective

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Bihor este o structura teritoriala a Agentiei Nationale Antidrog si are ca responsabilitate implementarea politicilor antidrog in judetul Bihor.

 

 

Directia Generala de Asistenta Socialasi Protectia Copilului

Contact

Bihor, Oradea, str. Feldioarei nr. 13; tel: 0259476371 sau 0259447435

Misiune/scop/obiective

Misiunea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor consta in realizarea la nivel judetean a masurilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie, prin aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala.

 

 

Fundatia Copiii Fagaduintei

Contact

Bihor, Oradea, str. Sf. Apostol Andrei nr. 46, bl. P17, ap. 13; tel: 0259417579 sau 0740256785

Misiune/scop/obiective

Prevenirea abandonului scolar si integrarea sociala a tinerilor dezinstitutionalizati si a persoanelor aflate in risc de marginalizare sau excluziune social.

 

 

Fundatia People to People

Contact

Bihor, Oradea, str. Republicii nr. 36; tel: 0359411700 sau 0359411700

Misiune/scop/obiective

People to People este o organizatie de caritate crestina dedicataingrijirii copiilor defavorizati, saraci si suferinzi, tinerilor si familiilor acestora. Scopul este de a salva si restabili viata plina de saracie, opresiune, excludere si abuz si de a oferi oportunitati adecvate pentru un viitor mai bun.

 

 

Fundatia Ruhama

Contact

Bihor, Oradea, str. Universitatii nr. 4; tel: 0259 456 180, 0259 456 180

Misiune/scop/obiective

Misiunea Fundatiei Ruhama este de a actiona pentru cresterea calitatii vietii persoanelor si comunitatilor care se afla in situatie de risc social.

 

 

Penitenciarul Oradea

Contact

Bihor, Oradea, str. Parcul Traian nr. 3; tel: 0259419881

Misiune/scop/obiective

Penitenciarele sunt institutii publice de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si fac parte din institutiile publice de aparare, ordine publicasi siguranta nationala.

Penitenciarele sunt unitati care asigura executarea pedepselor privative de

libertate si a masurii arestarii preventive si cu asigurarea interventiei recuperative, in conditii care garanteaza respectarea demnitatii umane, facilitand responsabilizarea si reintegrarea in societate a persoanelor private de libertate si contribuind la cresterea gradului de siguranta a comunitatii, mentinerea ordinii publice si securitatii nationale.

 

Primaria Oradea

RoMarketing

Contact

Bihor, Oradea, str. Alexandru Vlahuta nr. 3; tel: 0259 467388 sau 0359 800302 sau 0259 411983

Misiune/scop/obiective

Obiectiv: dezvoltarea de competente atat in randul tinerilor, cat si cel al managerilor.

 

 

SPES INVEST SRL

Contact

Bihor, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 65; tel: 0727137637 sau 0359814891

Misiune/scop/obiective

Misiunea SPES INVEST este sa asigure, in conditii de confidentialitate, servicii de inalta calitate, cu respectarea principiilor si procedurilor institutiilor finantatoare, ceea ce contribuie substantial la cresterea sanselor de obtinere a finantarilor nerambursabile vizate.

 

In judetul Arad din reteaua SocioPlus fac parte urmatoarele institutii publice si private:

 

Directia Generala de Asistenta Socialasi Protectia Copilului Arad

Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12, Tel: 0257210055

Misiune/scop/obiective

Misiunea Directiei Generale de Asistenta Socialasi Protectia Copilului Arad constain realizarea la nivel judetean a masurilor de asistenta socialain domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie, prin aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala.

 

Directia de Dezvoltare si Asistenta Comunitara Arad

Contact

Arad, Str. Calea Radnei, nr. 250, Tel: 0257270715

Misiune/scop/obiective

Realizarea la nivelul municipiului Arad a masurilor de asistenta socialain domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie, prin aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala.

 

 

Penitenciarul Arad

Contact

Arad,Str. Calea 6 Vanatori, Tel: 0257216518

Misiune/scop/obiective

Penitenciarul Arad este o institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si face parte din institutiile publice de aparare, ordine publicasi siguranta nationala.

Asigura executarea pedepselor privative de libertate si a masurii arestarii preventive si cu asigurarea interventiei recuperative, in conditii care garanteaza respectarea demnitatii umane, facilitand responsabilizarea si reintegrarea in societate a persoanelor private de libertate si contribuind la cresterea gradului de siguranta a comunitatii, mentinerea ordinii publice si securitatii nationale.

 

Primaria comunei Covasint

Contact

Str. Principala, nr. 319, Tel. 0257.385.005

Misiune/scop/obiective

Misiunea Serviciului Public de Asistenta Sociala/SPAS: sustinerea functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata, familial si comunitar.

 

Primaria comunei Simand

Contact

Simand, nr. 1119,   Tel. 0257 373 118

Misiune/scop/obiective

Misiunea Serviciului Public de Asistenta Sociala/SPAS: sustinerea functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata, familial si comunitar.

 

 

SC BTM Resources Agentie Arad

Contact

Arad, Str. Nicola Alexici 6 c, Tel.0257283410

Misiune/scop/obiective

Rolul SC BTM Resources SRL ca expert independent constain identificarea precisa a acelor aspecte evaluative cu scopul de a dezvolta personalul si a-l motiva profesional.

In functie de criterii complexe se analizeazasi planifica resursele umane, necesarul de personal, competentele ce se doresc a fi formate la personalul angajat, precum si profilul viitorilor candidati care vor fi recrutati si selectati.

SC BTM Resources va ofera consultantain toate aceste aspecte, accentuand procesul de evaluare a performantei angajatilor.

 

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor

Contact

Arad, Str. Gheorghe Doja, nr.98, Tel:0257 210.100

Misiune/scop/obiective

Incurajarea incluziunii sociale a categoriilor de personae aflate in risc de marginalizare si excluziune sociala, prin facilitarea accesului la servicii si prin furnizarea unor servicii educationale,psihologice, sociale si de mediere.

 

Centrul Judetean pentru Resurse si Asistenta Educationala

Contact

Arad, Strada Gheorghe Baritiu, nr. 16 Telefon./fax: 0257214570 sau 0357430820

Misiune/scop/obiective

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad este o institutie de invatamant specializatain oferirea, coordonarea si monitorizarea de servicii educationale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, parintilor si membrilor comunitatii pentru a asigura tuturor accesul la o educatie de calitate, precum si asistenta necesarain acest sens.

 

Autentificare