Parteneri si posibili angajatori ai studentilor

POSIBILI ANGAJATORI ÎN DOMENIUL SOCIOLOGIE,

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, RESURSE UMANE

 

Județul Bihor

 

Consiliul Județean Bihor

Bihor, Oradea, str. Parcul Traian nr. 5; tel: 0259410181, 0259 410182

Consiliul județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor

Bihor, Oradea, str. Transilvaniei nr. 2; tel: 0259436821, 0259 435802

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor este o instituţie publică cu o structură tripartită care analizează, creează şi aplică cu succes atât politici active de ocupare a forţei de muncă, cât şi politici pasive.

Agentia Judeteană pentru Plăți și Inspecție Socială

Bihor, Oradea, str. Armatei Române nr. 1 B; tel: 0359405279, 0259474737

AJPIS funcţionează ca serviciu public deconcentrat cu personalitate juridică, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, asigurând în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei muncii, protecţiei sociale, prestaţiilor sociale şi familiei.

Casa Județeană de Pensii Bihor

Bihor, Oradea, Str. Dunărea nr. 6; tel: 0259472237

Casa Judeţeană de Pensii Bihor este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Casa Judeţeană de Pensii Bihor asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat.

Inspectoratul Județean de Poliție Bihor

Bihor, Oradea, Str. Parcul Traian nr. 18; tel: 0259412472, 0259403000

Inspectoratul Județean de Poliție Bihor face parte din structura Poliției Române, Aflată în subordinea Ministerului de Interne.

Poliția Română este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Penitenciarul Oradea

Bihor, Oradea, str. Parcul Traian nr. 3; tel: 0259419881

Penitenciarele sunt instituţii publice de interes naţional, cu personalitate juridică, în

subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Penitenciarele sunt unităţi care asigură executarea pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale.

Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bihor

Bihor, Oradea, str. Parcul Traian; tel: 0259412574

Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bihor este un organism specializat, aflat sub autoritatea Ministerului Justiției, care sprijină organele judiciare în înfăptuirea actului de justiție, prin întocmirea în timpul procesului penal a unor referate de evaluare a învinuiților sau inculpaților și care contribuie totodată și la reintegrarea socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, dar care sunt condamnate la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării sub supraveghere.

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bihor

Bihor, Oradea, Piaţa Unirii nr. 2-4; tel: 0259414515, 0259414515

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Bihor este o structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog şi are ca responsabilitate implementarea politicilor antidrog în judeţul Bihor.

Centrul Medico-Social Popești

Bihor, com. Popești nr. 10; tel: 0259327799

Este o instituiţie de tip rezidenţial, cu personalitate juridică, aflată în subordinea consiliului local, destinaţia fiind de a acorda atât îngrijire medicală pentru bolnavi cu afecţiuni cronice şi cu diferite probleme sociale,  cât și îngrijire, asistare,  sprijin în integrarea socială.

Unitatea de Asistență Medico-Socială Salonta

Bihor, loc. Salonta, str. Ion Cantacuzino nr. 2-4; tel: 0259406135

Unitatea de Asistență Medico-Socială Salonta, pentru bolnavi cronici funcționează ca o instituție publică, rezidențială, specializată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Salonta.

Directia Județeană de Statistică Bihor

Bihor, Oradea, Andrei Şaguna nr. 4; Tel: 0359411550

Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică. Statistica  oficiala  în  România  se  desfasoara  prin  serviciile  de  statistica oficiala  si  este   organizata  si  coordonata  de  Institutul  National de Statistica, organ  de  specialitate  al  administratiei  publice  centrale,  cu  personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat.

Inspectoratul Școlar Județean Bihor

Bihor, Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 11; tel: 0259416 454, 0359436 207

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, instituţie descentralizată de specialitate a Ministerului Educaţiei, asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică

Bihor, Oradea, str. Gheorghe Barițiu nr. 9A, camera 3; tel: 0359462782, 0359190996

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Spitalul Clinic Judetean de Urgență Oradea

Bihor, Oradea, Stationarul I, str. Gh. Doja nr. 65; tel: 0259211345

Spitalul Clinic Judetean Oradea, este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Oradea și a Primăriei Municipiului Oradea, care asigură asistență medicală de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a bolnavilor internați și a celor prezentați ambulatoriu, de pe teritoriul arondat.

Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu”

Bihor, Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 12; tel: 0359803800, 0259442687

Spitalul Clinic Municipal „ Dr. Gavril Curteanu” Oradea a fost reorganizat prin Hotărârea de Guvern nr. 1266/2010 şi este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale. Spitalul face parte din reteaua Consiliului Local al Municipiului Oradea, este autorizat să funcţioneze în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi se află în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bihor.

Spitalul Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita

Bihor, loc. Marghita, str. Eroilor nr. 12; tel: 0259362475, 259362595

Spitalul Municipal “Dr. Pop Mircea”Marghita este o unitate sanitara cu paturi de tip general cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Marghita, care acordă asistență medicală de specialitate.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Bihor, Oradea, str. Feldioarei nr. 13; tel: 0259476371, 0259447435

Misiunea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor consta in realizarea la nivel judetean a masurilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie, prin aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala.

Administrația Socială Comunitară Oradea

Bihor, Oradea, str. Primariei nr. 42; tel: 0259441677, 0259441678

ASCO are ca obiectiv principal realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati, servicii de protectie a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate in stare de risc social.

Active Job Consulting

Bihor, loc. Oradea, str.Olteniei nr. 67; tel: 0359457655

Misiunea noastra este sa fim o companie centrata pe client, care sa ofere servicii de calitate in domeniul resurselor umane, straduindu-se sa atinga perfecţiunea prin satisfacerea nevoilor fiecarei companii.

RoMarketing

Bihor, Oradea, str. Alexandru Vlahuta nr. 3; tel: 0259 467388, 0359 800302, 0259 411983

Obiectiv: dezvoltarea de competențe atât în rândul tinerilor, cât și cel al managerilor.

SC ResQ Consulting

Bihor, Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A; tel: 0740786 499

Oferirea de servicii de calitate de consultanță, asistență si management la standarde înalte de calitate pentru accesarea de fonduri europene sectorului public și privat și pentru realizarea de studii de piață și strategii de dezvoltare.

SPES INVEST SRL

Bihor, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 65; tel: 0727137637, 0359814891

Misiunea SPES INVEST este să asigure, în condiții de confidențialitate, servicii de înaltă calitate, cu respectarea principiilor și procedurilor instituțiilor finanțatoare, ceea ce contribuie substanțial la creșterea șanselor de obținere a finanțărilor nerambursabile vizate.

Asociația Acțiunea Felix

Bihor, comuna Santandrei, str. Calea Sîntandrei nr. 118, tel: 0743183625, 0259427481

Asociaţia Acţiunea Felix a fost înființată pentru a rezolva în parte nevoile economice existente. Acţiunea Felix se axează pe dezvoltarea unui model de administrare a unui portofoliu de afaceri care să ofere autonomie funcţională financiară şi în acelaşi timp să ofere un cadru adecvat pentru pregătirea practică a copiilor Căminului Felix.

Asociația Caritas Catolica Oradea

Bihor, Oradea, str. Sirul Canonicilor nr. 21; tel: 0259412760, 0359427777

Oferire de sprijin persoanelor aflate în dificultate, persoane fără adăpost, vârstnicilor, bolnavilor, persoanelor singure și familiilor cu situație financiară precară.

Ridicarea acestor categorii la un standard de viață mediu (material și moral).

Asociația Caritas Eparhial

Bihor, Oradea, str. Episcop Mihai Pavel nr. 3; tel: 0359418212, 0359418211

Scopul asociaţiei este exclusiv umanitar, constând în acordarea unui sprijin eficient prin donaţii în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, prestări servicii, diferitelor categorii sociale defavorizate, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice.

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea sprijină în mod caritabil şi fără discriminare de orice fel persoanele şi familiile din comunitate aflate în dificultate.

Asociația Down Oradea România – ADOR

Bihor, Oradea, str. Louis Pasteur nr. 2; tel: 0359425552, 0359425552

Asociatia Down Oradea isi propune prin intermediul tuturor programelor si proiectelor desfasurate, progresul, dezvoltarea armoniosa, atingerea potentialului maxim de dezvoltare, bunastarea si buna-dispozitia persoanelor cu Sindromul Down; sprijinirea familiilor acestora aflate in dificultate; influentarea opiniei publice si a modului in care sunt privite persoanele cu Sindromul Down in societate, pentru a fi tratati cu respect si fara discriminare.

Asociația Filantropia Oradea

Bihor, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 3; tel: 0359419020

Asociația Filantropia Oradea este o organizație non-profit care are ca misiune sprijinirea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în lucrarea ei social-filantropică săvârșită pentru oameni și comunitățile lor, în duhul învățăturii creștine.

Asociația Handicapaților Psihici Bihor

Bihor, Oradea, Calea Clujului nr. 70; tel: 0259479182

Misiunea centrului de zi este creşterea gradului de independenţă a persoanelor adulte cu boală psihică şi /sau dizabilitate de învăţare, prin structurarea programului zilnic, socializare şi reinserţie socială.

Asociația Integra România

Bihor, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24; tel: 0259415023, 0359410852

Misiunea IRO este sa contribuie la inceperea si extinderea a sute de afaceri mici in Romania, sa le ajute sa opereze cu integritate si profitabilitate, manifestand responsabilitate sociala fata de comunitatile lor. Astfel vor putea deveni insule de integritate.

Asociația Româno-Germană Alsterdorf

Bihor, Oradea, Calea Mareșal Averescu nr. 7; tel: 0359412158, 0359412158

Asociația Alsterdorf promovează persoanele cu dizabilități, ținând cont de drepturile lor de bază la autodeterminare, facilitează participarea lor egală în societate și pentru aceasta le oferă sprijinul și asistența necesare.

Fundația Albin

Bihor, Oradea, str. Slatinei nr. 35, bl. PB38, ap. 11; tel: 0744619320, 0742210 980

Misiunea Fundaţiei Albin este de a contribui la realizarea transformărilor în societate astfel încât fiecare membru al societăţii să se simtă important şi util acolo unde trăieşte.

Fundația BET HANAN Casa Îndurării

Bihor, Oradea, str. Raspantiilor nr.1; tel: 025945759

Obiectivul principal este integrarea socio-profesionala a  tinerelor peste 18 ani care părăsesc instituţiile de ocrotire ale statului sau provin din familii defavorizate, monoparentale care nu pot asigura viitorul copiilor lor, din Bihor sau alte judeţe ale ţării, prin susţinerea lor în continuarea studiilor medii sau superioare sau incadrarea lor pe piaţa muncii. Totodată ne preocupăm de dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă independentă, fără de care integrarea lor socială nu ar fi posibilă.

Fundația Carpatica

Bihor, Oradea, Str. Sucevei nr. 14, et. 2, cam. 217; tel: 0259410078

Fundația Carpatica este o fundatie unica, regionala, transfrontaliera, care furnizeaza grant-uri si asistenta tehnica pentru ONG-uri si administratiile locale, axandu-se in primul rand pe activitati inter-regionale, de dezvoltare economica si de cooperare transfrontaliera. Se incurajeaza dezvoltarea parteneriatului public/privat/ONG, incluzind abordarile de cooperare transfrontaliera si interetnica, in ideea incurajarii dezvoltarii regionale si a comunitatilor si in sprijinul prevenirii conflictelor.

Fundația Copiii Fagăduinței

Bihor, Oradea, str. Sf. Apostol Andrei nr. 46, bl. P17, ap. 13; tel: 0259417579, 0740256785

Prevenirea abandonului şcolar și integrarea socială a tinerilor dezinstituţionalizaţi şi a persoanelor aflate în risc de marginalizare sau excluziune socială.

Fundația Creștină Elim

Bihor, loc. Marghita, Aleea Înfrățirii nr. 3, sau str. N. Bălcescu nr. 79;

tel: 0259363873, 0259363570, 0359407833

Fundația Creștină Elim oferă suport copiilor abandonați și tinerilor din România. Scopul este de a reabilita copiii mici și de a-i plasa în familii cărora le pasă de ei.

Fundația de Caritate Non-profit "Emanuel Speranța României"

Bihor, Oradea, str. Simion Bărnuțiu nr. 3, ap. 6; tel: 0359304155

Fundatia Emanuel Speranta Romaniei ofera un camin, o familie, copiilor abandonati sau separati de familie in judetul Bihor.

Fundația de Scleroză Multiplă Bihor

Bihor, Oradea, str. Buzăului nr. 2/B; tel: 0259436601

Fundația de Scleroză Multiplă Bihor este o organizație non-guvernamentală care are ca scop creșterea calității vieții persoanelor afectate de scleroză multiplă sau alte boli neurologice și eliminarea efectelor acestora precum și stimularea participării tuturor deținătorilor de interese în vederea construirii unui sistem de sprijin specializat și eficient pentru diminuarea la maxim a efectelor cauzate de boală.

Fundația Hospice Emanuel

Bihor, Oradea, str. Redutei nr. 1/A; tel: 0359800162, 0259475222

Scopul Fundației Hospice Emanuel  este  de a asigura  servicii  specializate  de  îngrijire  paliativă  în  mod nediscriminatoriu,  persoanelor  diagnosticate  cu  boli  oncologice  avansate. De asemena, urmăresc să influenţeze practicile locale prin promovarea principiilor de îngrijire paliativă în rândul profesioniştilor medicali şi al publicului larg. Misiune: să asigure în spiritul dragostei creştine, o calitate optimă de viaţă persoanelor diagnosticate cu boli incurabile cu prognostic limitat, care îşi au domiciliul în Oradea sau localităţi învecinate.

Fundația People to People

Bihor, Oradea, str. Republicii nr. 36; tel: 0359411700, 0359411700

People to People este o organizatie de caritate creștină dedicată îngrijirii copiilor defavorizați, săraci și suferinzi, tinerilor și familiilor acestora. Scopul este de a salva și restabili viața plină de sărăcie, opresiune, excludere și abuz și de a oferi oportunități adecvate pentru un viitor mai bun.

Fundația Ruhama

Bihor, Oradea, str. Universitatii nr. 4; tel: 0259 456 180, 0259 456 180

Misiunea Fundatiei Ruhama este de a actiona pentru cresterea calitatii vietii persoanelor si comunitatilor care se afla in situatie de risc social.

Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Surzilor Oradea

Bihor, Oradea, str. Traian Mosoiu nr. 20; tel: 0359 449382; 0768105720

Asociatia Nationala a Surzilor din Romania – filiala Oradea este o organizatie nonguvernamentala, independenta, non-profit, cu personalitate juridica, care apara si promoveaza drepturile si interesele sociale, profesionale, cultural/educative a persoanelor cu deficienta de auz pentru incluziunea sociala si egalizarea sanselor.

Pro Cariere – centru de dezvoltare personală

Bihor, Oradea, str. Parc Ion C. Brătianu nr. 58; tel: 0737341547

Universitatea din Oradea

Bihor, Oradea, Str. Universității nr. 1; tel: 0259432830

Misiunea noastră, a Universitatii din Oradea, este să promovăm cunoştinţele, cercetarea şi instruirea prin parteneriate între cadrele didactice, studenţi şi comunitate.

Universitatea Creștină Partium

Bihor, Oradea, str. Primăriei nr. 36; tel: 0259 418244

Scopul universităţii fondate pe resursele materiale şi umane ale Institutului Superior Reformat „Sulyok István”, este de a contribui la dezvoltarea învăţământului superior în limba maghiară, ca parte organică a sistemului de învăţământ pentru minorităţi din România, şi de a asigura comunităţii maghiare din România specialişti cu pregătire superioară, competitivi în ţară şi în străinătate, în cadrul unui sistem de învăţământ în limbă maternă.


 

Județul Arad

Consiliul Județean Arad

Arad, Arad; Str. Corneliu Coposu nr. 22, Tel. 0357 731100

Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Primăria Municipiului Arad

Arad,  Bvdul: Revoluției, nr. 75, Tel. 02572818509

Primaria comunei Şimand

Șimand, nr. 1119,   Tel. 0257-373 118

Primaria oraşului Pecica

Str. 2; Nr. 150, Pecica, Tel.  257/468323

Primaria comunei Covăsînţ

Str. Principala, nr. 319, Tel. 0257.385.005

Primaria orasului Chişineu Criş

str.Înfrăţirii nr.97, Tel.0257-350098

Primăria  comunei Semlac

Str. Principală, nr. 656, Tel. 0257-534102

Primăria comunei Zerind

Zerind, Nr: 1, Tel: 0257-355.566

Primăria comunei Pilu

Str. Principală, nr. 69, Tel: 0257 353.800

Primăria comunei Sintea Mare

Str. Principală, nr.228, Tel:0257-357100

Primaria comunei Mişca

Str. Principală, nr.116, Tel:0257-354140

Misiunea Serviciului Public de Asistență Socială/SPAS: susținerea funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial și comunitar.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad

Arad, Arad, str.Călugăreni nr. 1A, Tel:0257211791

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad este o instituţie publică cu o structură tripartită care analizează, creează şi aplică cu succes atât politici active de ocupare a forţei de muncă, cât şi politici pasive.

Agentia Judeteană pentru Prestații Sociale Arad

Arad, Str. Ghe. Lazar, nr. 20, Tel:0257280157

AJPIS funcţionează ca serviciu public deconcentrat cu personalitate juridică, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, asigurând în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei muncii, protecţiei sociale, prestaţiilor sociale şi familiei.

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog  Arad

Arad,  Bulevardul General Dragalina, nr. 10, Tel: 0257220021

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Arad  este o structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog şi are ca responsabilitate implementarea politicilor antidrog în judeţul Arad.

Penitenciarul Arad

Arad, Arad, str. Calea 6 Vânători, Tel:0257216518

Penitenciarul Arad este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Asigură executarea pedepselor privative de

libertate şi a măsurii arestării preventive şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale.

Direcția Județeană de Statistică Arad

Arad, Calea Iuliu Maniu, Nr.77, Tel:0257 256104

Direcţia Judeţeană de Statistică Arad funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organ  de  specialitate  al  administrației  publice  centrale,  cu  personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat.

Inspectoratul  Județean de Poliție Arad

Arad, Str. Varful cu Dor, nr. 17-19, Arad, cod 310085, Tel:0257/207104

Inspectoratul Județean de Poliție Arad face parte din structura Poliției Române, aflată în subordinea Ministerului de Interne.

Este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Inspectoratul Școlar Județean Arad

Arad, Strada Mucius Scaevola nr. 9, Tel: 0257 – 280008, Fax: 0257- 214746

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, instituţie descentralizată de specialitate a Ministerului Educaţiei, asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad

Arad, Strada Gheorghe Baritiu, nr. 16 , Telefon./fax: 0257214570, Telefon: 0357430820

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie Dr. Salvator Vuia Arad

Arad,  str. Episcopiei, 5, Tel:0257.25.50.52

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr Salvator Vuia Arad asigură asistență medicală, activitate didactică și îngrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecțiuni ginecologice, intervenții chirurgicale ginecologice, consultații și explorări paraclinice. Misiunea acestei instituții este aceea de a oferi servicii personalizate în baza unui plan personalizat de intervenţie elaborat în colaborare cu clientul. Obiectivele activității sunt: planificarea familială; educaţia contraceptivă a  femeii aflate în incapacitate de a-şi asuma responsabilităţile parentale; consilierea de specialitate și asistenţa corespunzătoare pentru a preveni părăsirea copilului şi a promova dreptul său la viaţă şi la o stare de sănătate cât mai bună.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Arad, Arad, str. Andreny Karoly, nr.2-4, Tel:0357407200

Spitalul Clinic Județean Arad, este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Arad  și a Primăriei Municipiului Arad, care asigură asistența medicală de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a bolnavilor internați și a celor prezentați ambulatoriu, de pe teritoriul arondat.

Spitalul Clinic Municipal  Arad

Arad, Arad, str. Piața Mihai Viteazu, nr.7, 0257253196

Spitalul Clinic Municipal Arad este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale. Spitalul face parte din rețeaua Consiliului Local al Municipiului Arad, este autorizat să funcţioneze în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi se află în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Arad.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12, Tel:0257210055

Misiunea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad constă în realizarea la nivel județean a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială.

Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad

Arad, Arad; str. Calea Radnei,  nr. 250, Tel:0257270715

Realizarea la nivelul municipiului Arad a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială.

Takata-Petri Romania SRL Arad

Str. III - Zona Industriala Arad Vest nr.9, C.P. 310491, Tel: 0257203100

Misunea companiei este de a dezvolta la cele mai înalte standard tehnice un portofoliul de produse ce include volane, airbaguri și generatoare, centuri de siguranță, piese din material plastic, scaune pentru copii, electronică și senzori, fiind un producător de sisteme de securitate auto cu angajați în întreaga lume.

Oferă o gama variată de servicii susținute de specialiști în resurse umane pentru a asigura suportul în procesul de dezvoltare organizațională și a resurselor umane în cadrul companiilor client.

Leoni Wiring Systems Arad Srl

Zona Industrială VEST, Str.1, Nr.11, c.p. 2900, Tel: 0257275111

LEONI oferă un portofoliu unic de produse, tehnologii și servicii pentru aproape toate domeniile de tehnologie prin cablu și vizează în mod constant  extinderea acestei oferte chiar mai departe cu soluții noi, ecologice. Este unul dintre primii producători de cabluri din lume ce dezvoltă un concept de sustenabilitate holistic pentru "tehnologia verde".

Cooper Industries Romania SRL Arad

Zona Industrială VEST, 12 Str.  III,  Arad, Romania, Tel:257227315

Dezvoltă un proces strategic, prin crearea de grupuri distincte de mărfuri,  identificând și gestionând tendințele pieței. Utilizează soluții tehnologice noi pentru a consolida materiale și serviciile.

Oferă o gama variată de servicii susținute de specialiști în resurse umane pentru a asigura suportul în procesul de dezvoltare personală și organizațională.

SC BTM  Resources Agenție Arad

Str. Nicola Alexici 6 c, Arad, Tel.0257283410

Rolul SC BTM Resources SRL ca expert independent constă în identificarea precisă a acelor aspecte evaluative cu scopul de a dezvolta personalul și a-l motiva profesional.

În funcție de criterii complexe se analizează și planifică resursele umane,  necesarul de personal, competențele ce se doresc a fi formate la personalul angajat, precum și profilul viitorilor candidați care vor fi recrutați și selectați.

SC BTM Resources vă oferă consultanță în toate aceste aspecte, accentuând procesul de evaluare a performanței angajaților.

KEY  SAFETY SYSTEMS

Loc. Curtici, Str Al.I. Cuza nr 1, Tel: 0733 22 11 66

Promoveză un climat global centrat pe performanțe, munca în echipă, leadership și diversitate, oferind astfel clienților KSS cele mai bune soluții. Diviziile sunt organizate la nivel global pentru a îmbunătăți comunicarea și eficiența serviciilor de proiectare, producție și vânzări pentru a servi clienții din întreaga lume.

Asociaţia „Centrul de Îngrijire Bunătatea”

Arad, str. Toth Arpad nr. 12, Tel:0257348354

Asociația și-a stabilit ca misiune îngrijirea persoanelor vârstnice singure într-un cămin  pentru vârstnici.

Fundația Creștină RCE Speranța Copiilor

Arad, Arad, str. Diogene, nr.12, Tel: 0257256392

Fundația are ca scop protecția copilului și a familiei, reintegrarea  copiilor abandonați în familii și asigurarea unei îngrijiri complete pentru copiii abandonați cu dizabilități.

Fundaţia Renincoor Open Hand/Teofania

Arad, Arad, str. Abrud, nr.80, bl.219, Tel:0257279386

Valorizarea relațiilor de întrajutorare dintre oameni, promovarea toleranței dintre indivizi și grupuri, răspunzând nevoilor materiale și culturale ale unor categorii defavorizate.

Fundaţia Umanitară Debora Arad

Arad, Arad, str. Căpitan Ignat, nr.38, Tel:0257285895

Acordarea suportului  persoanelor aflate în risc social.

Asociaţia de Caritate Maranata Arad

Arad, Arad str. Iustin Marşieu nr.22, Tel:0257256773

Oferirea posibilităților  de dezvoltare psiho-socio-educațională  copiilor abandonați sau aflați în dificultate.

Asociaţia Oaza Arad

Arad, Arad, str. Tiberiu nr.15, Tel: 0257219981

Centrul  de zi sprijină copiii proveniți din familii dezavantajate social-economic, prevenind abandonul familial și școlar.

Ocrotirea unor copii în sistem rezidențial, prin Grădiniță cu program prelungit în municipiul Arad.

Fundaţia "Căminul Speranţei" Arad

Arad, str. Constituţiei, nr.136, Tel:0257278703

Asigurarea găzduirii, îngrijirii, accesului la educație formală, nonformală, informală copiilor separați temporar sau definitiv de familie, cu vârste până la 18 ani sau 26 ani, pentru copiii care urmează o formă de școlarizare la zi.

Fundația funcționează cu 2 case de tip familial având în plasament 17 copii și un centru de dezvoltare educațională.

Asociaţia Creştină de Caritate "Samariteanul" Arad

Arad, str. N.Titulescu bloc 334 ap.5, Tel:0257259672

Promovarea activității caritabile, oferirea de sprijin moral și material tuturor celor în nevoi, înființarea și subvenționarea unor unități de învățământ preuniversitar, oferirea de consultații medicale și distribuire de medicamente.

Asociaţia PAEM Arad

Arad, str. Ştefan Cicio Pop, nr. 17, Tel:0257285100

Organizarea și susținerea financiară a unor activități care să contribuie la protecția socială, la dezvoltarea cunoștințelor umane în domeniul economic , comercial și juridic și la crearea de noi locuri de muncă.

Promovarea principiilor democratice în societatea românească.

Dezvoltarea de parteneriate cu instituții publice locale pentru identificarea și acoperirea nevoilor comunității.

Asociaţia "Johannes Falk" România

Arad, Ineu,  str. Gheorghe Doja, nr.4, Tel: 0257513429

Sprijinirea persoanelor cu handicap fizic, intelectual sau psihic și a familiilor acestora. Formare profesională în domeniul social și de îngrijire.

Activități de recuperare și sprijin pentru persoanele cu dizabilități.

Cursuri de formare  profesională.

Asociaţia "Hora Copiilor" Lipova

Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 33, loc. Lipova, Tel:0257563084

Crearea  unor condiții de viață într-un mediu de tip familial copiilor abandonați/orfani ( case de tip familial cu grupe de câte 10 copii).

Asociaţia SOS Copiii Sântana

Arad, Sântana,  Piaţa Mărăşeşti nr.3, Tel:0257462199

Crearea unui mediu cât mai apropiat de familia naturală pentru copiii ocrotiți în case de tip familial.

Fundația Pro Prietenia Arad

Arad, Arad, str. Gheorghe Doja, nr.119, ap.2, Tel:0257210606

Dezvoltarea onestă a serviciilor sociale oferite de fundație prin promovarea unor proiecte privind dezvoltarea durabilă în domeniile: victime, justiție, tineret, suport comunitar al persoanelor vulnerabile, proiecte care să conducă la consolidarea societății civile românești, a democrației, progresului, prin valorificarea potențilului uman, natural și material de care dispune fundația, centrată pe valorile  spiritualității și culturii românești și universale.

Asociaţia Down Art Arad

Arad, Arad , B-dul Vasile Milea, nr. 40, et. 1, ap. 3, Tel:0724 765 657

Susținerea și dezvoltarea persoanelor cu dizabilități, în special a persoanelor cu sindrom Down, a tuturor celorlalte categorii de persoane defavorizate, dar și a copiilor  și tinerilor aflați în familii ori centre de plasament.

Fundația Vis de copil

Strada Ludovic Szantay nr 15, Arad, Tel:0723 681347

Integrarea și acceptarea persoanelor defavorizate  și marginalizate în comunitatea generală. Promovarea drepturilor oamenilor din toate nivelele societății.

Casa Gurban Șiria

Arad, Șiria, str. Spiru Haret, nr.133, Tel:0755563813

Îngrijirea persoanelor vârstnice singure într-un cămin  pentru vârstnici.

FundațiaCreștină Angelis

Str. Principală Nr. 491F, Loc. Beliu, Tel: 0257 322 424   

Casa de tip familial „Orhideea” se află în coordonarea Fundației Creștine Angelis și sub patronajul spiritual și financiar al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea-Conferința Banat. Aici sunt găzduiți 13 copii abandonați care sunt îngrijiți de un personal competent. Plasarea copiilor se află în responsabilitatea Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Arad.

Se ofere asistenţă socială şi educaţională copiilor de vârstă preşcolară, şcolară mică, gimnazială şi liceală, precum şi familiilor din care aceştia provin.

Fundația Copii în siguranță

Arad,Strada Bicaz, nr.10, Tel:0257350104

Scopul organizaţiei este acela de a facilita plasamentul sau înfierea copiilor abandonaţi din România, promovând în formele cele mai potrivite şi mai eficiente de gândire principiile creştine, de muncă şi de viaţă, de a ridica la noi valori de creştinătate spiritul de caritate şi întrajutorarea între oameni.

Contribuie astfel la găsirea celor mai eficiente căi de ajutorare a copiilor abandonaţi în case de copii, maternităţi, precum şi a copiilor străzii.

Fundatia de caritate Sfântul Nicolae

Str. Petru Rares, nr. 22, Arad, Tel:0257233587

Acordarea suportului material, financiar, consiliere, medierea familiilor cu tripleți.

Asociația Noi și ceilalți Arad

Str. Șt. Luchian, Bl. B.19, Sc.C, Arad, Tel: 0727 339 743

Asociația “Noi și Ceilalți” Filiala Arad  este membră a Uniunii Nationale a Organizațiilor Persoanelor Afectate HIV/SIDA, implementând o serie de proiecte  la nivel local.
Aceste proiecte vizează informarea și sensibilizarea cadrelor medicale, didactice privind păstrarea confidențialității și promovarea atitudinii de nediscriminare față de persoanele seropozitive.

Fundaţia  Dezvoltarea Popoarelor

Arad, Str. Gheorghe Doja, nr.98, Tel: 0257 210.100

Încurajarea incluziunii sociale  a categoriilor de personae aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, prin facilitarea accesului  la servicii și prin furnizarea unor servicii educaționale,psihologice, sociale și de mediere.

Fundația Europa pentru Europa

Arad, str. Octavian Goga nr. 39, Tel:0257. 212712

Binefacere bazată pe principiile morale creștine de ajutorare a aproapelui.

Implementarea pe termen lung a inițiativelor sustenabile de dezvoltare socială în sănătate, educație și justiție.

Asociația Handicapaților Neuromotor Arad

Str. Tribunal Dobra Nr 9, Arad, Tel:40 57 27 27 07

Apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap neuromotor din județul Arad și egalizarea șanselor acestora potrivit principiului nondiscriminării și a acțiunii pozitive.

Asigurarea dispozitivelor medicale ajutătoare- scaune rulante acționate manual, cadre de mers, bastoane, rolatoare ortopedice, scaune WC de camera, saltele, antidecubit,  scutece pentru adulți și copii.

Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Bulevardul Revoluţiei, Nr. 77; Telefon: 0257 283010

Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad fiind o instituţie publică, îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă dezvoltarea unor competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate. Pe de altă parte, îşi va susţine şi promova strategiile în cadrul comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

Autentificare