Acasa

Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Științe Socio-Umane, în calitate de beneficiară a contractului de Finanţare POSDRU/156/1.2/G/139751, în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, implementează în perioada mai 2014- decembrie 2015 proiectul ”Servicii de pregătire, documentare și acces pentru studenți în programe de licență și masterat în sociologie și asistență socială” (SocioPlus).
Prin intermediul proiectului se urmărește îmbunătățirea a 5 programe de studiu (două la nivel de licenţă şi trei la nivel de masterat) prin dezvoltarea curriculară a acestora şi creşterea relevanței curriculei pentru piaţa muncii.
Proiectul are ca obiective principale:
1. Furnizarea de programe de studii mai bune pentru studenţi prin dezvoltarea curiculară a 5 programe (două la nivel de licenţă şi trei la nivel de master), şi creşterea relevanţei curriculei acestora pentru piaţa muncii, fundamentată pe baza analizei de nevoi.
2. Crearea şi dezvoltarea reţelei SocioPlus – o interfaţă integrată de comunicare între actorii relevanţi pentru ajustarea permanentă a curriculelor programelor de studiu din domeniile implicate (universităţi, mediu de afaceri, autorităţi publice, parteneri sociali)
3. Promovarea inovării şi îmbunătăţirea capacităţii universităţilor de a susţine dezvoltarea managementului educaţional prin participarea la sesiuni de formare în domeniul managementului inovării şi prin implicarea actorilor relevanţi din cadrul universităţilor în activităţile de ajustare curriculară ale proiectului

Autentificare