Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea curriculara a cinci programe de studiu: Sociologie, Asistenta Sociala, Managementul Serviciilor Sociale, Gestiunea Resurselor Umane si Managementul Serviciilor de Asistenta Sociala, prin adaptarea curriculei la cerintele angajatorilor si cresterea accesului studentilor la servicii de calitate (documentare, material didactic, tehnici de formare).

Se urmareste de asemenea dezvoltarea calitatii comunicarii intre mediul academic, mediul privat si cel public, imbunatatirea serviciilor oferite studentilor si cadrelor universitare cu atributii in structurile de conducere ale universitatii si facultatilor, in scopul cresterii gradului de integrare a studentilor pe piata muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de invatare pe tot parcursul vieti, cresterea accesului la educatie si formare prin promovarea retelelor virtuale mediu academic - mediu privat.

 

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului

Obiectiv specific 1. Programe de studii mai bune pentru studenti prin dezvoltarea curiculara a cinci programe (doua la nivel de licenta si trei la nivel de master), si cresterea relevantei curriculei acestora pentru piata muncii, fundamentata pe baza analizei de nevoi

a) Identificarea nevoilor existente pe piata muncii la nivel regional si national pentru Asistenta Sociala si Sociologie la nivel de licenta si Gestiunea Resurselor Umane, Managementul Serviciilor Sociale si Managementul Serviciilor de Asistenta Sociala la nivel de master din domeniile Sociologie si Asistenta Sociala, in termeni de competente necesare si competente disponibile pe piata;

b) Ajustarea continutului si formei celor cinci programe de studiu prin livrarea a noua module pilot pe parcursul a doua luni (180 de ore) in care 210 de studenti vor aplica instrumente de testare ale curriculei modificate (continut, structura, tehnici de predare, material didactic, bibliografie);

c) Analiza insertiei pe piata muncii a absolventilor programelor de studii Asistenta Sociala si Sociologie de la nivel de licenta si Gestiunea Resurselor Umane, Managementul Serviciilor Sociale si Managementul Serviciilor de Asistenta Sociala de la nivel de master.

d) Elaborarea "Ghidului orientativ Sociologie si Asistenta Sociala pe piata muncii" cu materii de studii propuse a fi ajustate ca forma, continut, bibliografie si tehnici de predare si/sau noile materii transpuse in acest sistem si efectele asteptate, conceput ca instrument metodologic al expertilor.

e) Ajustarea curriculei programelor conform rezultatelor pilotarii

f) Diseminarea programelor de studii ajustate in randul cadrelor didactice, studentilor si partenerilor sociali, prin distribuirea a 300 de exemplare ale „Ghidului Sociologie si Asistenta Sociala pe piata muncii” catre toate institutiile de invatamant interesate, organizatii profesionale si actorilor relevanti din Romania si din UE.

g) Promovarea programelor de studii si informarea cu privire la rezultatele proiectului prin participarea la un targ de programe universitare in Romania

h) Organizarea Zilelor carierei “Sociologie si Asistenta Sociala” pentru prezentarea rezultatelor proiectului si a celor cinci curricule adaptate pentru asteptarile angajatorilor din mediul public si privat.

 

Obiectiv specific 2. Crearea si dezvoltarea retelei SocioPlus intre actorii relevanti (universitati, mediu de afaceri, autoritati publice, parteneri sociali)

a) Crearea de canale de valorificare a rezultatelor studiilor in domeniul Sociologie si Asistenta Sociala pentru membrii echipelor din universitati, mediul public, privat si asociativ, in vederea consultarii celor cinci instrumente de testare/validare a curriculelor celor cinci programe de studiu;

b) Dezvoltarea comunitatii de cercetare prin facilitarea comunicarii online si offline prin intermediul workshopurilor.

 

Obiectiv specific 3. Promovarea inovarii si imbunatatirea capacitatii universitatilor de a sustine dezvoltarea managementului educational

a) Elaborarea si furnizarea unui program de formare „Manager de inovare” (acreditat ANC), COR 242106, pentru douazeci de cadre universitare (din structurile de conducere si personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate) si zece parteneri sociali.

b) Formare prin Schimb de bune practici a 20 cadre universitare, 10 parteneri sociali, evenimente cu invitati de la universitati prestigioase din UE si experti din mediului public/privat de resort.

 

Obiectiv specific 4. Extinderea oportunitatilor de invatare si imbunatatirea serviciilor de documentare pentru studenti

a) Crearea bibliotecii virtuale SOCIOPLUS Sociologie, Asistenta Sociala, Gestiunea Resurselor Umane, Managementul Serviciilor Sociale, Managementul Serviciilor de Asistenta Sociala

b) Crearea Centrului de documentare SOCIOPLUS Sociologie, Asistenta Sociala, Gestiunea Resurselor Umane, Managementul Serviciilor Sociale si Managementul Serviciilor de Asistenta Sociala

Autentificare