Descrirea proiectului

Titlul proiectului:

SocioPlus - Servicii de pregatire, documentare si acces pentru studenti in programe de licentasi masterat in sociologie si asistenta sociala

Sursa de finantare:

Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,Domeniul major de interventie 1.2 - Calitate in invatamantul superior

Beneficiar:

Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Socio-Umane

Partener:

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie Si Asistenta Sociala

Valoarea totala a proiectului:

1.784.240 lei

Perioada de implementare

14 mai 2014 – 13 noiembrie 2015

Autentificare