Activitatile proiectului

Activitatea 1.
Managementul implementarii proiectului

Implementarea proiectului are in vedere buna organizare a activitatilor pentru a respecta termenele de realizare si rezultalele propuse. Se realizeaza monitorizarea evolutiei proiectului prin organizarea de intalniri lunare cu membrii echipei, in cadrul carora sunt prezentate rapoarte de activitate, se centralizeaza rezultatele obtinute, se stabilesc tintele de atins pentru urmatoarele perioade si se decid solutii in cazul unor abateri de la calendarul de implementare al activitatilor. De asemenea in cadrul acestei activitati se realizeaza activitatile contabile si activitatile aferente resurselor umane.

 

Activitatea2.
Achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare implementarii proiectului

Achizitiile proiectului sunt menite pentru a oferi suport implementarii proiectului. Responsabili de aceasta activitate sunt membrii echipei de management. In cadrul acestei activitati se vor achizitiona: echipamente IT, servicii de audit, servicii de organizare de eveniment, mobilier, servicii de editare, tiparire si multiplicare ghid, materiale de vizibilitate, servicii de diseminare, servicii de elaborare site, servicii de diseminare si altele.

 

Activitatea3.
Informare, publicitate si diseminare

Pentru diseminarea rezultatelor si pentru informarea grupului tinta si a celor interesati se organizeaza trei conferinte in cadrul proiectului (una de deschidere, una intermediara si una de inchidere), materiale publicitare, site web pentru prezentarea proiectului si pentru realizarea unei comunitati online de cercetare si se vor tipari 300 de exemplare ale Ghidului orientativ “Asistenta sociala si Sociologie pe piata muncii din UE”, care vor fi distribuite catre institutii de invatamant, si practicieni din Romania si din UE.

 

Activitatea4.
Realizarea de studii/analize in vederea ajustarii celor 5 programe de studiu pentru corelarea cu piata muncii.

Pentru realizarea pachetului de activitati 4, se vor implica expertii implementare din cadrul proiectului si vor realiza cinci rapoarte de analiza in vederea ajustarii celor cinci programe de studiu. Astfel, pe baza scanarii paginilor web ale universitatilor vor fi identificate programele similare din cel putin patru universitati de top din minimum patruzeci de universitati investigate din tari ale UE si din toate universitatile de cercetare avansata si educatie din Romania. Curriculele programelor identificate vor fi supuse analizei de continut urmarindu-se arii tematice si competente specifice. Se identifica actorii relevanti de pe piata muncii si se realizeaza o ancheta cu minim 100 de angajatori si doua focus grupuriin vederea ajustarii continuturilor celor cinciprograme de studiu. Se realizeaza un studiu de tip tracer al insertiei pe piata muncii ai absolventilor programelor de studiu din proiect. Ancheta va ajuta la identificarea competentelor deficitare. La finalul acestor analiza se va realiza si se va publica „Ghidul orientativ Sociologie si Asistenta Sociala pe piata muncii” care cuprinde recomandari pt modificarea planurilor de invatamant ale celor cinci programe de studiu in sensul introducerii unor discipline noi sau modificari ale continuturilor unor discipline existente, in termeni de tematica, de bibliogafie, tehnici de predare etc.

 

Activitatea5.
Elaborare instrumente de testare/validare a curriculelor.

In cadrul acestei activitati expertii vor elabora pentru fiecare program de studiu instrumente de testare (chestionar si reguli de administrare) prin care se analizeaza tehnica de predare, materialul didactic, bibliografia, structura curriculelor si capacitatea acestora de a crea competente specifice necesare. La nivelul structurii curriculelor se va evalua necesitatea si relevanta competentelor specifice si cele transversale care se regasesc in continuturile actuale si cele recomandate.

 

Activitatea6.
Ajustarea continutului si formei a 2 programe de studiu la nivel de licenta si 3 programe de studiu masterale prin livrarea de 9 module pilot timp de 2 luni (180 de ore, 20 ore/modul) pentru 210 de studenti.

In cadrul acestei activitati serealizeaza ajustarea continutului si a formei celor cinci programe de studiu prin livrarea a module pilot timp de doua luni (180 de ore) pentru 210 studenti. Activitatea implica selectia studentilor participanti pe baza de CV, lista publicatii, certificate lingvistice, media anuala, eseu, interviu, capacitatea de a se transforma in factor multiplicator al experientei pilotarii si interesul pt o cariera. Se stabilesc pentru fiecare program disciplinele care vor fi pilotate, separat pe centre universitare (doua pe programele de licenta – Sociologie la Universitatea din Oradea, Asistenta sociala la Universitatea din Oradea si Universitatea Aurel Vlaicu - si trei programe de masterat - doua programe la Universitatea din Oradea si un program la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, in total noua discipline). Cele noua discipline sunt: sase discipline la licenta si trei discipline la master. Titularul de curs va modifica tematica de curs, suporturile de curs si de seminar, bibliografia, strategiile si tehnicile de predare in conformitate cu rezultatele anterioare. Studentii participanti primesc o bursa pentru participarea la pilotarea cursurilor. Pe baza analizelor si a feedbackului din partea studentilor si a expertilor, continuturile celor trei programe masterale si a celor trei programe de licenta vor fi imbunatatite si finalizate in termeni de tematica, tehnici pedagogice si bibliografie.

 

Activitatea7.
Crearea si dezvoltarea retelei SOCIOPLUS intre actorii relevanti (universitati, mediu de afaceri, autoritati publice) in domeniul Sociologie si Asistenta Sociala.

Pentru dezvoltarea comunitatii de cercetare SOCIOPLUS in mediul virtual se identifica institutiile care formeaza specialisti in domeniile incluse in proiect sau care angajeaza absolventi ai acestor programe de studiu din zona publica si privata (institutiile autoritatilor locale si centrale, ONG, societati comerciale) din judetele Bihor si Arad. Acestia, in cadrul a doua reuniuni festive (una la Arad si una la Oradea) semneaza un protocol de participare la reteaua SocioPlus.Pe pagina web a proiectului se lanseaza un forum pe tema continuturilor celor cinci programe de studiu. Membrii retelei SocioPlus sunt interogati prin intermediul a doua sondaje online cu privire la anumite aspecte ale continuturilor celor cinci programe de studiu. Vor fi organizate doua workshopuri online și doua workshopuri offline in care vor fi supuse dezbaterii continuturile programelor de studiu.

 

Activitatea8.
Oferirea unui program de formare pentru personalul din universitati si parteneri sociali.

Prin aceasta activitate se urmareste formarea a douazeci de cadre universitare (din structurile de conducere si personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate) si zece parteneri sociali, oferindu-le un curs pe tema „Manager de inovare” (acreditat ANC), COR 242106. Programul urmareste dezvoltarea abilitatilor privind gestionarea eficienta a procesului de inovare intr-o institutie, coordonarea functiilor manageriale de identificare a ideilor/solutiilor noi, analiza, sinteza, previziunea si schimbarea serviciilor educationale. Formarea acestora se realizeaza si prin organizarea a doua conferinte internationale la care vor participa cele douazeco de cadre si zece parteneri sociali si cel putin 10 invitati de la universitati prestigioase din UE si experti din mediului public/privat de resort.

 

Activitatea9.
Creare de servicii de documentare imbunatatite pentru studenti.

Pe pagina proiectului se realizeaza un portal (Biblioteca virtuala) catre resurse electronice pentru programele incluse in proiect. Se posteaza linkuri catre pagini de resurse electronice (baze de date bibliografice, baze de date legislative, baze de date statistice, baze de date cu resurse pt formare etc). Portalul va cuprinde minim patruzeci de linkuri din Romania si minim optzeci de linkuri catre pagini din strainatate. Se realizează petru bibliografii electronice intr-un sistem gratuit de gestiune a datelor bibliografice (ex. Mandalay). Se aloca o sectiune speciala documentelor produse in cadrul proiectului. O alta sectiune cuprinde minim treizcei de descrieri de bune practici din domeniul formarii in cele cinci programe de studiu. Pentru Centrul de documentare SOCIOPLUS se achizitioneaza 200 de volume de referinta din Romania si din strainatate si un abonament la o revista online.

 

Activitatea10.
Actiuni de crestere a accesului la invatamanul superior.

Aceasta activitate implica participarea la un targ universitar din Romania si organizarea unui eveniment de trei zile denumit Zilele Carierei in Asistenta Sociala si Sociologie

 

Activitatea11.
Auditul proiectului.

Auditarea proiectului se realizeaza de o firma externa specializata in acest domeniu. Auditarea se realizeaza periodic inainte de depunerea fiecarei cererei de rambursare.

Autentificare